Gırtlak Kanseri — Hastalığın Özellikleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Gırtlak kanseri nedir?Kanser, farklı türlerden çeşitlilik göstermekle birlikte kötü ur olarak nitelendirilen hücrelerin sağlıksız şekilde bölünüp çoğalması ile dokulara etki etmesidir. Kanser hücreleri tüm vücuttaki organ ve dokuları etkileyerek, vücudun sağlık yapısının bozulmasına hatta ölüm ile sonuçlanan rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Her kanser hücresi öncelikli olarak hücrenin bulunduğu yakın hücreleri ve organları etkilemektedir. Bu nedenle, kanser hücreleri bulundukları doku ve organlara göre çeşitlilik göstererek, farklı isimleri de almaktadır. Bu kanser türlerinden biri de gırtlak kanseridir. Gırtlak, açılıp kapanma özelliği sayesinde kişinin sağlıklı şekilde nefes almasını, konuşmasını ve yutkunma fonksiyonlarını kullanmasını sağlamaktadır. Bu yönü ile üst, orta ve alt kısım olarak farklı bölümlere ayrılmaktadır. Gırtlak kanseri, Türkiye’de de görülen bir kanser tür olmakla birlikte, özellikle sigara gibi zararlı maddeleri kullanan kişilerde daha yaygın şekilde görülmektedir.

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlak kanseri, gırtlak yapısının üst kısmında yer alan epitel hücrelerinin, kontrolsüz şekilde büyüme göstermesi, çoğalması ve gırtlak kısmında yer alan dokulara zarar vermesi olarak ortaya çıkmaktadır. Gırtlak kanseri diğer kanser türlerinde olduğu gibi hem gırtlak bölümünde hem de yakın dokulardaki kötücül urların giderek çoğalması ve dokuları harap etmesi olarak tanımlanabilir. Gırtlak kanserinde diğer dokuların zarar görerek çoğalması durumuna Skuamoz Hücreli Kanser adı verilmekte ve kansere neden olan tüm kötü hücreler bu isimle anılmaktadır. Gırtlak kanseri de diğer kanserlerde olduğu gibi belli tedavilere dayanmaktadır. Tedavisiz şekilde hastalığın ilerlemesi durumunda boyun kısmındaki dokular başta olmak üzere lenf bezleri ve diğer organlarda kanser hücreleri çoğalarak ölümcül tehditlere yol açmaktadır.

Oluşum Nedenleri

Gırtlak kanseri, oluşum nedenleri arasındaki ilk nedenler tütün ve tütün benzeri zararlı maddelerin kullanımıdır. Tütün ürünlerinin kullanım sıklığı ve günlük kullanımı gırtlak kanserinin oluşumu doğrudan etkilemektedir. Günlük kullanım miktarı olarak 3 adetten fazla tütün ürünlerinin kullanımı ciddi oranda gırtlak kanseri oluşumunu tetiklemekte ve risk içermektedir. Gırtlak kanserinin diğer oluşum sebebi ise, yine zararlı maddeler arasında yer alan alkol kullanımıdır.

Oluşum nedenleriSupraglottik bölge olarak adlandırılan gırtlağın üst kısmında başlayan kanserlerin büyük bir oranı alkol kullanımına dayanmaktadır. Tütün kullanımında olduğu gibi alkol kullanımında da kullanım sıklığı ve tüketim miktarı kanser riskini doğrudan etkilemektedir. Özellikle, tütün ve alkol kullanımının bir arada olması gırtlak kanseri oluşumu için büyük bir risk oluşturmaktadır. Dış etkenler ve çevre faktörü de gırtlak kanseri üzerinde etkilidir. Özellikle, meslek ve çalışma koşullarının sağlıksız oluşu kansere yol açan nedenler arasındadır. Kimya, petrol, mobilya, demir ve metal sanayi de çalışan kişilerde hava koşulları ile soluma durumuna bağlı olarak gırtlak kanseri daha sık görülmektedir.

HPV yani İnsan Siğil Virüsü olarak adlandırılan virüs dil kökünde etkili olabilecek bir virüstür. Kanserli hücrelerin alt yutak ve gırtlak kısmında kansere yol açabileceği ön görülmektedir. Tüm bu gırtlak kanseri oluşum nedenlerinden ayrı olarak reflü gibi mide rahatsızlıklarının da yemek borusundan başlayarak gırtlak bölgesinde tahrişlere neden olarak, kansere yol açtığı bilinmektedir.

Boğaz ve Gırtlak Kanserinin İlk Belirtileri

Gırtlak kanserinde ilk görülen belirtilerden biri ses tonunda değişiklik ve ses kısılmasıdır. Özellikle, uzun süre ses kısılmaları ve seslenme güçlüğünün yaşanması gırtlak kanserinin belirleyicisi olmaktadır. Bunun yanı sıra, yutkunmada ve nefes alıp, vermede güçlük çekmek, boğaz bölgesinde şişlikler de gırtlak kanseri habercisi olabilmektedir. Kanserli hücrenin ilerlemesine bağlı olarak da boğaz ağrılarında sıklaşma ve ağrıların kulaklara vurması gibi diğer rahatsızlıklarla da kendisini göstermektedir. Fakat genel olarak gırtlak kanseri kanserli hücrenin bulunduğu boğaz bölgesinde değişikliğe yol açarak, belirginliğini artırmaktadır.

Kadınlarda Belirtiler

Ülkemizde, gırtlak kanseri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan istatistik çalışmalar mevcuttur. Genel olarak bu istatistik çalışmalar kadınlarda erkeklere oranla daha az gırtlak kanserinin görüldüğü bilgisini vermektedir. Gırtlak kanserine yol açan faktörlerin kullanım sıklığı ve kullanım miktarının artması ile kadınlarda da gırtlak kanseri riski giderek artış göstermektedir. Özellikle, sigara ve alkol kullanımı olan kadınlarda kanser hücreleri de artış göstermektedir. Kanser hücrelerinin kadınlarda belirtisi genel olarak, gırtlak kanseri belirtilerinin aynısıdır. Ses kısıklığı, konuşmada düzensizlik, nefes alma ve verme güçlüğü, boğazda görülen ağrı ve bu ağrıların göğüs kısmında da hissedilmesi gibi pek çok durum kadınlarda kanserin belirtileri arasındadır.

Diğer Notlar:  Yetişkiler Ve Çocuklarda Farenjit Nedir?

Boğaz ve gırtlak kanserinin ilk belirtileri

Erkeklerde Belirtiler

2013 yılında ABD tarafından gırtlak kanseri için yapılan istatistik çalışmalar sonucunda 2013 yılı gırtlak kanserine yakalanan 13.000 kişi mevcuttur. Bu 13.000 kişinin, 10.000 kişisi erkek, 3.000 kişisi ise kadındır. Çalışmalar sonucunda her 6 erkeğe göre 1.3 kadın gırtlak kanserine yakalandığı gözlemlenmektedir. Kısacası, erkeklerde kadınlara göre gırtlak kanseri riski daha fazladır. Özellikle, sigara ile zararlı maddelerin kullanım sıklığı ve mesleki deformasyonlar erkeklerde kanser riskini daha da artırmaktadır. Gırtlak kanserinin erkeklerde belirtileri ise, sigara kullanımına bağlı olarak nefes alma zorluğu ile ses kısılmaları, boğazda kanser hücresine bağlı olarak tahriş ve tahribatlar, konuşma ile yutkunma zorluğu, sık sık hissedilen ağrılar olarak sıralanabilir.

Türleri

Gırtlak kanseri, kanser hücrelerinin bulunduğu boğaz bölgesine göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu türler arasında en fazla görülen ve gırtlak kanserinin büyük bir kısmını oluşturan epitel tabakada yer alan Skuamoz hücreli kanser türüdür. Bu kanser türü, boğaz ve yutak bölgesinde kanser hücresini barındırması nedeniyle en fazla rastlanan türlerden biridir. Ayrıca, skuamoz hücreli kanser türünün farklı alt türleri de mevcuttur. Bunlar; Bazaloid Skuamoz hücreli kanser, Verrüköz yani nasırlı kanser, Clear Cell Carcinoma olarak bilinen berrak kanser ve İğisi hücreli kanserdir. Bunların yanı sıra bulundukları bölgeye göre oluşan kanser türleri de mevcuttur.

Adenokanser: Tükürük bezlerinde kanser hücresinin bulunması nedeniyle oluşan alt kanser türüdür.

Anjiyosarkom: Boğazda yer alan damarlar üzerinde görülen tümörlerin oluşuma neden olduğu kanser türüdür. Kondrosarkom: Kıkırdakların meydana getirdiği kanser türüdür. Tüm bu kanser türlerinden hariç, adenoid kistik kanser, liposarkom, küçük hücreli kanser, adenoid kistik kanser ve rabdomiyosarkom kanser türleri de gırtlak kanserleri arasında yer almaktadır.

Kanser Tümörlerinin Aşamaları

Kanser tümörleri, kanserli hücrelerin gırtlak bölgesinde yayılmasına, diğer dokuları etkilemesine ve dokular üzerinde tahribata yol açmasına bağlı olarak aşamalara ayrılır. Genel olarak 5 aşama olarak kabul edilen bu aşamalar, gırtlak kanserinin evreleri olarak da kabul edilmektedir. İlk evre sıfır aşaması iken, kanserli hücrelerin ilerlemesine ve yayılmasına göre ileri evre 4. Aşama olarak kabul edilir.

Kanser tümörlerin aşamaları

Sıfır Aşaması

Sıfır aşama olarak bilinen bu aşamada kanserli tümör tam olarak oluşumunu tamamlamamıştır. Bu nedenle, kanserli tümör mukozanın ilerisine geçememiştir. Bu aşamada kişi kendi tanısı ile kanser teşhisini koyamamaktadır. Ancak, bir doktor müdahalesi ile erken tanı tedavisine başlanabilir. Bu aşamada tümörlü hücre tam olarak boğaz bölgesine yerleşmediği için belirtiler de oldukça azdır.

Birinci Aşama

Birinci aşamada, kanserli tümör boğaz çevresinde oluşumunu tamamlayarak, mukoza ötesinde görünür hale gelmiştir. Bir çıkıntı şeklinde görülebilen tümör, bu aşamada ses kısıklığı, konuşma ve yutkunmada zorluk gibi kendisini gösterebilmektedir. Erken aşama olarak da bilinen birinci aşamada erken teşhis, hastalığın tedavisi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

İkinci Aşama

Bu aşamada, kansere neden olan tümör kendisini sadece kanserli hücrenin bulunduğu yerde belli etmektedir. Ses kısıklığı, nefes zorluğu, boğazda şişme ve sıklıkla artan ağrı gibi kendisini hissettiren tümör, henüz diğer dokular üzerinde herhangi bir tahribat yaratmamış ve diğer dokulara sıçrama özelliğini göstermemiştir. Kişi bu aşamada rahatlıkla kendi teşhisini koyabilir. Çünkü gırtlak kanseri belirtileri oldukça fazla olarak görülmektedir.

Üçüncü Aşama

Gırtlak kanserinin üçüncü aşaması artık geç kalınmış bir aşama olarak tanımlanabilir. Bu aşamada, tümör hücreleri ses duvarına tamamen etki ederek, ses tellerinde ciddi sayılabilecek bir hasara neden olmuştur. Belirti olarak kendisini çok net şekilde gösterebilen gırtlak kanseri, üçüncü aşamada kanlı öksürük, boğazda uzun süren şişlik ve yemek yiyememe gibi problemlere neden olmaktadır. Üçüncü aşamada artık diğer organ ve dokuların kanserli hücreden etkilenmesi de başlamış demektir.

Dördüncü Aşama

Dördüncü aşama olarak kabul edilen gırtlak kanserinin en geç kalınmış aşaması, erken teşhisin söz konusu olmadığı aşamadır. Bu aşamada, kanserli hücre tamamen gırtlak kısmına yayılmış olup, diğer organlara doğru da ilerleme göstermiştir. Özellikle, karaciğer ve beyin hücrelerine etki etmesi oldukça riskli olan bu kanser, dördüncü aşama ile birlikte diğer organlara da hasar vermektedir.

Onkoloji Teşhis Konması

Gırtlak kanserinin uzman bir doktor tarafından çeşitli test ve taramalar yapılması sonucunda kişilere onkoloji teşhis konabilmektedir. Teşhisin konması için öncelikli olarak kişilerin birtakım şikayetler üzerinde uzman doktora başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru ardında doktor belli test ve taramalar ile onkoloji teşhisi koyabilmektedir. Taramam ve testlerin sonucu bu teşhisi isimlendirecektir. Genel olarak onkoloji teşhisi için öncelikle endoskopik gırtlak muayenesi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra doktorun uygun görmesi ile birlikte BT ve MR gibi taramaların yanı sıra doku taraması için biyopsi uygulaması da yapılır. Biyopsi uygulaması genellikle anestezi ile yapılan bir işlemdir. İşlem sonucunda değerlendirilen taramalar iyi huylu ya da kötü huylu kanser hücrelerini göstermektedir. Onkoloji teşhis konması için yapılan tüm taramaların kötü huylu kanser hücrelerinden oluşması gerekmektedir. Ancak böyle bir durum söz konusu olduğunda onkoloji teşhisi ile kanser tedavisine başlanmaktadır.

Diğer Notlar:  Tonsilit — Açıklama, Belirtiler, Nedenler

Nasıl Tedavi Edilir?

Gırtlak kanserinde tedavi sürecine başlamak ve tedavi yöntemini seçmek için kanser hücrelerinin hangi aşamada olduğu ve ne derece diğer dokulara yayılma gösterdiği önemlidir. Çünkü erken teşhis ve kanserli hücrelerin oluşum aşamasında söz konusu olan teşhisler herhangi bir cerrahi operasyona gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle, erken teşhis tedavi yöntemi açısından oldukça önemlidir. Gırtlak kanseri evresine ve diğer organlar üzerindeki etkisine göre 4 şekilde tedavi edilebilir. Cerrahi operasyon, radyoterapi olarak bilinen radyasyon, ışın tedavisi ve kemoterapi ile kanserli hücreler tedavi edilebilmektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Kemoterapi

Kemoterapi, genellikle gırtlak kanserinin ilerleyen evrelerinde ya da kanserin tekrar görülme durumlarında kullanılan etkili bir yöntemdir. Kemoterapi, ilaçlar yolu ile kanserli hücrenin yok edilmesini sağlamaktadır. Farklı durumların söz konusu olmasına göre kemoterapi bazı durumlarda ağız yolu ile verilen ilaçlara dayanırken, bazen de damar yolu ile verilebilmektedir. Ayrıca, radyoterapi ile birlikte uygulanan kemoterapi organ koruma tedavisi olarak da uygulanabilmektedir.

Işın Tedavisi

Gırtlak kanserinin ilk aşamalarında olduğu evrelerde genellikle ışın tedavisi kullanılmaktadır. Lazer tedavisi olarak da bilinen bu yöntem gırtlakta herhangi bir kesi açılmadan ağız içine gönderilen ışınlar yardımı ile yapılan bir tedavidir. İlk evrelerde ışın tedavisi uygulandığı için genel olarak kanserli hücrenin ses telleri üzerinde olduğu evrelerde tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.

Cerrahi Müdahale

Cerrahi operasyon ile tedavi sürecinde kanserli hücrelerin bölge üzerinde ne kadar ilerlediği oldukça önemlidir. Kanserli hücrenin erken teşhis edilmesi ile birlikte gırtlağın bir bölümü alınarak, boğaza bir kesi açılır. Bu kesi, belli bir süre sonunda kapatılmaktadır. Fakat kanserli hücrenin ilerleyen evresinde gırtlağın tamamı alınarak, açılan kesi kalıcı hale getirilmektedir. Cerrahi operasyonda, eğer kanserli hücreler lenf bezlerine de yayılmışsa öncelikli olarak bu kısımlar kanserli hücreden tamamen temizlenir. Gırtlağın tamamının alınması durumunda ise kişilere ses protezi takılarak kolay bir şekilde konuşma yetisi kazandırılır.

Hastalığın önlenmesi

Hastalığın Prognozları

Hastalığın prognozları, kanserli hücrenin gidişatını, hastalığın evresini ve iyileşme süreci ile ilgili tedavi şansını ortaya koyan bir sınıflandırmayı içermektedir. TNM olarak bilinen bu sistematik sınıflandırma hasta için tedavi planlamasının yapılmasını sağlarken, hastalığın hangi aşama ve kısımda yer aldığı ile ilgili bilgide vermektedir.

T: Tümörün kaynağını ve boyutunu belirtmekte,
N: Boyun kısmında yer alan tümörlerin lenf bezlerine yayılmış durumlarını, boyutlarını ve lenf nodu sayısını içermekte,
M: Boynun uzak kısımlarında yer alan organlara sıçramış tümörlerin boyutu ve uzanımını göstermektedir. Kendi içerisinde de farklı şekilde derecelendirilen bu sınıflamada, T; 1’den 4’e kadar uzanırken, N; 0’dan 3’e uzanır ve M; 0’dan 1’e kadar farklı sınıf derecesine ayrılmaktadır. Bu numaralandırma ile organlar üzerindeki tümörün yayılımı ve evresi kolaylıkla teşhis edilebilir.

Hastalığın Önlenmesi

Gırtlak kanserini önlemek için öncelikli olarak kansere neden olan faktörleri yok etmek oldukça önemlidir. Gırtlak kanserine doğrudan etki eden ve tetikleyen durumlardan biri sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bu nedenle, hastalığın önlenebilmesi için öncelikli olarak sigara ve benzeri ürünlerin kullanımı bırakılmalı, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalıdır. Bunun yanı sıra mesleki deformasyonlar sonucunda oluşan kanserlere karşı solunum maskesi ve hava temizleyici gibi ekipmanlar kullanılmalıdır. Erken teşhisin önemi nedeniyle belirli aralıklarla yapılan taramalar da hastalığın görülmesi durumunda ilerlemesini önleyici bir nitelik olarak değerlendirilir.

Gırtlak Kanseri Hastalarının Sıkça Sorulan Soruları

Gırtlak kanseri hastaları özellikle tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonları içeren sorular sormaktadır. Tedavi sürecinin başlangıcından, tedavi bitimine ve iyileşme sürecine kadar devam eden uzun bir zaman sonrasında hastalarda görülebilecek ya da görülmesi muhtemel durumlar kanser teşhisi konmuş hastaların sıklıkla kanser tedavisi sonrasında sorduğu soruları oluşturmaktadır. Bu sorulardan bazıları aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

Tedavi Sonucunda Sesime Ne Olacak?

Gırtlak kanseri teşhisinin ardından uygulanacak tedavilerde ses tonunun ve konuşma fonksiyonunun etkilenmesi oldukça olağan bir durumdur. Özellikle, cerrahi operasyona dayanan durumlarda ses tellerinin bu operasyondan etkilenmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. Cerrahi operasyon gerektirmeyen tedavilerde hastalar tedavi sonrasında kısa bir süre içerisinde konuşma yetisini kısık sesle de olsa kullanabilmektedir. Fakat trakeotomi denilen soluk borusuna açılan ve cerrahi bir operasyona dayanan işlemlerde kişilerin konuşma yetisinde ciddi oranda kayıplar söz konusu olabilir. Gırtlağın kısmi olarak alınması ve açılan deliğin belli bir süre sonra kapatılması işlemine dayanan tedavilerde, deliği kapatılmasından yaklaşık 1 ay sonrasında hasta kolaylıkla ses tellerini kullanarak, konuşabilir. Fakat gırtlağın tamamen alındığı ve deliğin kalıcı olarak bırakıldığı durumlarda kişi ses protezleri ile konuşabilmektedir. Ses protezleri kişinin ses tonunda değişiklik göstermekle birlikte rahat bir şekilde konuşma yetisini kullanabilmesini sağlamaktadır.

Diğer Notlar:  Bademcik İltihabı: Kızarık Ve Şişlik Sebebi

Tümörün Alınmasından Sonra, Nefeste Zorluk Yaşayacak Mıyım?

Gırtlak kanseri teşhisi konan kişilerde cerrahi operasyon hariç diğer tedavi yöntemleri uygulamasının ardından kişilerde herhangi bir nefes alma zorluğu yaşanmamaktadır. Sadece, cerrahi operasyonlarda özellikle operasyonun ilk zamanlarında nefes alıp, verme işleminde zorluk söz konusu olabilir. Kısmi gırtlak operasyonunda 1 ay kadar süren tedavi sonrasında iyileşme aşamasının başlaması ile birlikte nefes alma zorluğu oluşmamaktadır. Fakat gırtlağın tamamen alınması durumunda burundan nefes alma kaybı söz konusu olabilir. Bu operasyonda sadece ağız yolu ile nefes alınabilir.

Boynumun Dış Görüntüsü Değişecek Mi?

Gırtlak kanseri tedavisinde dış görünüşün etkilenmesi tamamen kanserli hücrenin temizlenme yöntemi ile ilgili bir durumdur. Özellikle, ilk aşamalarda müdahalesi mümkün olan gırtlak kanserinde tedavi yöntemleri genel olarak boyun bölgesine kesi açılmadan yapılabilen tedavilerdir. Bu nedenle boynun dış görüntüsünde herhangi bir iz kalmamaktadır. Fakat kanserin ilerlemiş aşamalarında cerrahi yöntem gerekli görüldüğü için boyun bölgesine kalıcı ya da kapatılabilecek kesiler açılmaktadır. Bu kesiler nedeniyle boyun bölgesinin dışında delik ya da kesi şeklinde bir iz söz konusu olmaktadır.

Kanser Yeniden Olabilir Mi?

Gırtlak kanseri tedavisinin tamamlanmasından sonra bile kanserin nüks etmesi söz konusu olabilir. Çünkü kanserli hücre üzerinde yapılan tedaviler kanser oluşumunu sıfıra indirmez, sadece riski azaltır. Bu nedenle, tedavi ardından kanser hücreleri tekrar oluşum gösterebilmektedir. Özellikle, tedavi sürecinden sonra ilk yıl riskli kabul edilmekte, ilerleyen yıllarda bu risk giderek azalmaktadır. Kanserin yeniden oluşumunu engellemek için tüm taramalar düzenli şekilde yapılmalı ve tedavi süreci aksatılmamalıdır.

Diğer bir organda kanser başlayabilir mi?

Tümör Alındıktan Sonra, Normal Bir Şekilde Yutkunabilecek Miyim?

Yutkunma fonksiyonu uygulanan tedavi yöntemi ile ilgilidir. Cerrahi operasyonlar hariç iyileşme süreci ile birlikte kolay ve rahat şekilde yutkunulabilir. Kısmi gırtlak operasyonunda kişi ancak açılan deliğin kapatılması ve iyileşme sürecine girilmesinin ardından yutkunma yetisini kolaylıkla kullanabilmektedir. Fakat gırtlağın tamamen alındığı yani Total larenjektomi operasyonu yapılan kişilerde trakeostomi deliğinin yemek borusuna uzanan kısmından gerekli besin ve yutkunma işlemi yapılır. Bu nedenle, Total larenjektomi operasyonunda yutkunma işlemi tedavi sürecinden sonra daha zor olmaktadır.

Diğer Bir Organda Kanser Başlayabilir Mi?

Gırtlak kanserinin evreleri ile ilgili olan diğer organlara sıçrama durumu genellikle son evre olarak kabul edilen 4. Aşamada görülmektedir. 4. aşama kanserli hücrelerin oluştuğu bölgelerden taşarak uzak diğer organlara örneğin karaciğer ya da beyin hücrelerine kan yolu ile sıçramasıyla söz konusu olmaktadır. Bu şekilde bir yayılma diğer organlar üzerinde de kanserin başlamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, tüm kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir.

Kemoterapinin Zararı Ne Kadar Büyük?

Kemoterapi her ne kadar kanserli hücrelerin büyük oranda temizlenmesini sağlasa da diğer organlar ve hücreler üzerinde olumsuz etkilere de sahiptir. Özellikle hızlı şekilde bölünme gösteren hücreler üzerinde kemoterapinin zararı oldukça büyüktür. Kişinin vücudunda hızlı bölünme gösteren hücreler; saç kökü hücreleri, mide ve bağırsak hücreleri, kan hücreleri ile üreme sistemi hücreleri olarak sıralanabilir. Fakat kemoterapi sonrasında oluşabilecek zararlara karşı uzman doktor müdahalesi ile farklı ilaç kullanımı sayesinde zararlar minimum düzeye indirilmeye çalışılır. Bu açıdan, kemoterapi zararlarının da etkisi azaltılmış olur.

Nerede Tedavi Görmek Daha İyi: Rusya’da Mı Yurtdışında Mı?

Özellikle alkol ve sigara tüketimi fazla olan ülkelerde sıklıkla görülen gırtlak kanseri günden güne de artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak ülkelerde tıp teknolojisi ve sağlık sektörü ilerleme sağlayarak en iyi şekilde tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ülkemizde de gırtlak kanseri ile ilgili gerek onkoloji hastaneleri gerekse uzman hekimler üstün başarıları ile kanserli hücrelerin tedavi edilmesinde rol almaktadır. Kişilerin tercihine göre Rusya’da ya da diğer ülkelerde tedavi yapılabileceği gibi ülkemizde oldukça profesyonel doktorlar ile de tedavi süreci etkili şekilde yapılabilmektedir. Kişilerin kanserle ilgili tedavi görecekleri yerler tamamen kendi tercihlerine ve maddi dayanaklarına bağlı bir durumdur.

Değerlendirme
5
Yazal
Prof. Dr. Fuat BAYKAL
Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Yazılı makaleler
28

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir